Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest

Bezdružice 288
349 53 Bezdružice
IČ 22752790

 

Technologický postup sanitace při použití certifikovaného přípravku.

 

K čištění používejte speciální čisticí přístroj s tlakovým čerpadlem- dále jen přístroj.
Platí zásada, že u jednoho výčepního kohoutu zapojíme jeden vývod z přístroje na výčepní kohout a druhý vývod z přístroje na  konec pivního vedení odpojeného od narážeče tak, aby vznikl uzavřený okruh. U více výčepních kohoutů dodržíme zásadu čištění vždy sudého počtu pivních vedení. Platí zásada, že kohouty počítáme vždy z levé strany. Sanitace provádíme zásadně studenou vodou s ohledem na plastová vedení.

 

Sanitace tankovny

 

1. Uzavřeme a odpojíme přívod hnacího plynu.

2. Odmontujeme měřicí sondu a propojíme vedení propojkou tak, aby vznikl okruh. Dále vyjmeme zpětnou klapku pokud je namontována a odpojíme od naražecí jehly nebo rozbočovače a propojíme hadice mezi s sebou tak aby vznikl okruh.
3. Sondu, zpětnou klapku, naražecí jehlu nebo rozbočovač rozebereme ponoříme do 2% sanitačního roztoku necháme působit alespoň 10-15 min. poté je vyčistíme kartáčem a opláchneme pitnou vodou a zkontrolujeme  Dbáme, abychom narážeč nepoložili na zem ani na žádný znečištěný povrch, nejlépe  je použít papírovou utěrku.
4. Odmontujeme kohouty za použití k tomu určeného klíče. V  ž á d n é m  p ř í p a d ě
n e p o u ž  í v e j t e   k l e š t ě!!!
5. Na místo odmontovaných kohoutů připojíme přívody z čisticího přístroje a okruh uzavřeme.
6. Takto uzavřený okruh propláchneme pitnou vodou a odstraníme tak zbytky nápojů z potrubí.
7. Okruh naplníme 2%  sanitačním roztokem certifikovaného sanitačního přípravku  a necháme kolovat v systému alespoň 20 minut.
 2% roztok  =  5 ltr vody v systému + 0,1 ltr certifikovaného přípravku
Objem pivního vedení:

  • 1 ltr vody = 12 m vedení při f 10 mm. Pokud je vedení kratší použijte alespoň 0,1 ltr přípravku.

8. Po této době do okruhu  vložíme alespoň 2 ks houbiček o velikosti 1cm x 1cm x1 cm nebo průměr 13 mm. Houbičky necháme proběhnout systémem 1x dokola,  poté je vyjmeme  a dáme další, takto postupujeme alespoň 4x dokola, nebo až jsou houbičky po proběhnutí celým systémem zcela čisté. Houbičky použijte pouze na jednu sanitaci.
9. Demontované kohouty rozebereme a všechny části ponoříme do 2% certifikovaného sanitačního prostředku ( ne do toho , kterým provádíme sanitaci) necháme působit 10 – 15 minut a následně je ještě vyčistíme pomocí speciálních kartáčů, opláchneme vodou a zkompletujeme. Při čištění kontrolujeme dle druhu kohoutu těsnění na pístku a o-kroužky na regulátoru kompresátoru (kličce). Kontrolujeme kompletnost kohoutu (5 částí – tělo, pístek, kompresátor, ručka kohoutu, regulátor kompresátoru (klička).
10. Celková sanitace trvá nejméně 30 - 40 minut.
11. Pokud jsou již houbičky čisté, propláchneme  systém důkladně čistou pitnou vodou.
12. Namontujeme kohouty, narážeče a přívod hnacího plynu, který zapneme.
13. Napustíme vedení nápojem, zkontrolujeme těsnost a funkčnost  systému.
14.  Aby se předešlo vzniku rezistentních kultur mikroorganismů, je nutno po každém 4. čištění změnit druh sanitačního prostředku. Pokud používáte alkalický vyměňte za kyselý a naopak.
15. Z důvodu většího množení kultur mikroorganismů v období od dubna do října používejte na běžnou sanitaci přípravky s dezinfekční složkou chlornanu sodného nebo peroxidu vodíku.
18. Udržujte své pracovní pomůcky v čistotě a používejte ochranné pomůcky.

NEWSLETTER

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

RYCHLÝ KONTAKT

+420 724 252 055
info@sanitacegastro.cz