Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest

Bezdružice 288
349 53 Bezdružice
IČ 22752790

emas

Technologický postup sanitace při použití certifikovaného přípravku.

 

K čištění používejte speciální čisticí přístroj s tlakovým čerpadlem- dále jen přístroj.

Platí zásada, že u jednoho výčepního kohoutu zapojíme jeden vývod z přístroje na výčepní kohout a druhý vývod z přístroje na  konec pivního vedení odpojeného od narážeče tak, aby vznikl uzavřený okruh. U více výčepních kohoutů dodržíme zásadu čištění vždy sudého počtu pivních vedení. Platí zásada, že kohouty počítáme vždy z levé strany. Sanitace provádíme zásadně studenou vodou s ohledem na plastová vedení.

 

Sanitace KEG

 

1. Uzavřeme a odpojíme přívod hnacího plynu.

2. Odmontujeme příslušný počet narážečů a propojíme tak, aby vznikl okruh.
3. Narážeče rozebereme ponoříme do 2% sanitačního roztoku necháme působit alespoň 10-15 min. poté je vyčistíme kartáčem a opláchneme pitnou vodou a zkontrolujeme narážecí ventil. Pokud je potřeba, vyměníme těsnění a ventil namažeme potravinářskou vazelínou ( např. Hahnfett  na bázi silikonu). Dbáme, abychom narážeč nepoložili na zem ani na žádný znečištěný povrch, nejlépe  je použít papírovou utěrku.
4. Odmontujeme kohouty za použití k tomu určeného klíče.
5. Na místo odmontovaných kohoutů připojíme přívody z čisticího přístroje a okruh uzavřeme.
6. Takto uzavřený okruh propláchneme pitnou vodou a odstraníme tak zbytky nápojů z potrubí.
7. Okruh naplníme 2%  sanitačním roztokem certifikovaného sanitačního přípravku  a necháme kolovat v systému alespoň 20 minut.
 2% roztok  =  5 ltr vody v systému + 0,1 ltr certifikovaného přípravku
Objem pivního vedení:

  • 1 ltr vody = 12 m vedení při f 10 mm. Pokud je vedení kratší použijte alespoň 0,1 ltr přípravku.

8. Po této době do okruhu  vložíme 2 ks houbiček o velikosti 1cm x 1cm x1 cm nebo průměr 13 mm. Houbičky necháme proběhnout systémem 1x dokola,  poté je vyjmeme  a dáme další, takto postupujeme alespoň 4x dokola, nebo až jsou houbičky po proběhnutí celým systémem zcela čisté. Houbičky použijte pouze na jednu sanitaci.
9. Demontované kohouty rozebereme a všechny části ponoříme do 2% certifikovaného sanitačního prostředku ( ne do toho , kterým provádíme sanitaci) necháme působit 10 – 15 minut a následně je ještě vyčistíme pomocí speciálních kartáčů, opláchneme vodou a zkompletujeme. Při čištění kontrolujeme těsnění na pístku a o-kroužky na regulátoru kompresátoru (kličce). Kontrolujeme kompletnost kohoutu (5 částí – tělo, pístek, kompresátor, ručka kohoutu, regulátor kompresátoru (klička).Při demontáži kohoutů se řídíme pokyny výrobce a technického servisu pivovaru.(U kouhoutů Nostalgie a Baroko se nedoporučuje plně rozebírat kloub kličky kohoutu při každé sanitaci)
10. Celková sanitace trvá nejméně 30 - 40 minut.
11. Pokud jsou již houbičky čisté, propláchneme  systém důkladně čistou pitnou vodou.
12. Namontujeme kohouty, narážeče a přívod hnacího plynu, který zapneme.
13. Napustíme vedení nápojem, zkontrolujeme těsnost a funkčnost  systému.
14. Sanitační postup u tanků je stejný. Liší se pouze vyjmutím a vyčištěním měřicí sondy , zpětné klapky a místo naražeče vyjmeme a čistíme rozbočovač nebo naražecí jehlu..
15. Aby se předešlo vzniku rezistentních kultur mikroorganismů, je nutno po každém 4. čištění změnit druh sanitačního prostředku. Pokud používáte alkalický vyměňte za kyselý a naopak.
16. U silně znečištěných nebo sezoních výčepů proveďte sanitaci  cca 5 % certifikovaným přípravkem bez přídavku chloru , dbejte při tom na delší dobu proplachu.
17. Z důvodu většího množení kultur mikroorganismů v období od dubna do října používejte na běžnou sanitaci přípravky s dezinfekční složkou chlornanu sodného nebo peroxidu vodíku.
18. Udržujte své pracovní pomůcky v čistotě a používejte ochranné pomůcky.

NEWSLETTER

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

RYCHLÝ KONTAKT

+420 724 252 055
info@sanitacegastro.cz