Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest

Bezdružice 288
349 53 Bezdružice
IČ 22752790

Sanitační technik nápojových cest - rekvalifikační kurz

vyzkumny ustav pivovarsky sladarskyAkreditace MŠMT-1374/2018-1/38    udělena 11.4. 2018 do 11.4. 2021
Adresa místa konání výuky:   Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.,
                                                  Lípová 511/15, Praha 2, Nové Město, 120 44   nebo  jiná města dle organizace daného běhu
Odborný garant - informace:  Ing. Jaromír Fiala, Ph.D. ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 725 969 808)

Podrobnosti  a přihlášku do kurzu naleznete ve složce Rekvalifikační kurzy v Dokumentech ke stažení.

Vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu:

 • Ukončené střední vzdělání
 • Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 • Minimální věk 18 let

  Organizační forma vzdělávání:   Prezenční forma.  Účast na kurzu musí být min. 80%.
  Metody výuky:   Přednášky, procvičování a praxe
  Vyučovací jazyk rekvalifikace:   český

  Rámcový rozvrh teoretické a praktické výuky:
  Výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky. Vyučovací hodina teoretické výuky je v rozsahu 45 minut.
  Vyučovací hodina praktické výuky/praxe je v rozsahu 60 minut. Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.

Popis průběhu praktické výuky

Sanitační technik nápojových cest
výuka bude probíhat formou technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup sanitace nápojových cest, včetně demontáže a montáže výčepního zařízení, provede odběr vzorků k analýzám a výsledky zaznamená a vyhodnotí do sanitační knihy. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly. Studenti budou rozděleni do skupin po 2-3 a budou vedeni odbornými technologickými pracovníky pod dohledem lektora.

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností

Sanitační technik nápojových cest
Zkouška složená z písemného testu (60 minut), z ústní části před zkušební komisí (30 minut) ze 3 zkušebních okruhů (chemie a technologie nápojů, sanitace a mikrobiologie, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a analýza) a z praktické části v provozních podmínkách (4 hodiny). Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky musí být min. 80% z celkového počtu bodů (80 bodů ze 100).

Profil absolventa kurzu

Sanitační technik nápojových cest

 • má základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby nápojů (piva, vína, lihovin, nealkoholických nápojů)
 • je schopen kvalifikovaně pracovat podle daného sanitačního postupu
 • je schopen zvolit vhodný sanitační postup včetně vhodných prostředků a jejich koncentrace
 • je schopen zaznamenat a vyhodnotit údaje do sanitační knihy a podat zprávy o výsledcích
 • zná základní chemické výpočty
 • ovládá technologický postup sanitací
 • zná Kodex „Péče o pivo v gastronomii“
 • má ucelené znalosti o péči o výčep, tlačných médiích, nápojovém sklu a transportních obalech
 • je schopen obsluhovat základní zařízení pro sanitace
 • je schopen čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit základní technické vybavení
 • je schopen provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů
 • je schopen provádět odběr vzorků a smyslové posuzování jejich jakosti
 • umí interpretovat a využít získané výsledky rozborů
 • zná podmínky skladování nápojů, jejich ošetření, úpravu, balení, označování a transport
 • je seznámen se základní legislativou související s bezpečností, ochranou zdraví a životním prostředí při nakládání s chemickými prostředky
 • je seznámen a proškolen z provozního předpisu o bezpečnosti a ochraně zdraví při manipulaci s tlakovými lahvemi, Vyhláška 50/ Sb. §4 a revizí elektrického zařízení
 • je seznámen s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR

NEWSLETTER

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

RYCHLÝ KONTAKT

+420 724 252 055
info@sanitacegastro.cz