Členský příspěvek odsouhlasený 3. valnou hromadou.

  • řádný člen - FO 2000,-Kč
  • člen zaměstnavatel: 2000,-Kč na firmu + 1000,- Kč za každého sanitačního technika
  • AP - autorizovaná provozovna 1500,- Kč
  • nečlen, který bude požadovat pouze zkoušku pro oprávnění sanitovat 8000,- Kč

Členský příspěvek je splatný k 31.8. platného roku
Členský příspěvek uhraďte na č. účtu 7048334001/5500
Členský příspěvek je splatný na základě vystavené faktury.
Variabilní symbol je číslo faktury.