Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest

Bezdružice 288
349 53 Bezdružice
IČ 22752790

Jak vstoupit do sdružení.

Co potřebujete vědět před vstupem do sdružení sanitačních techniků.

Praxe ano: (může sanitovat i jiné provozy než svůj)

 1. Registrace - přes www.sanitacegastro.cz/registrace/
 2. Doložit - dobu praxe, školení na nakládání s chemickými látkami, školení na nakládání s tlakovými lahvemi, školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, školení §4 vyhlášky 50, živnostenský list na poskytování technických služeb, zdravotní průkaz
 3. Sjednat si kontrolu sanitace (dodržování technologického postupu tak jak je stanoven cechem. Pokud projde kontrolou a složí písemnou zkoušku bude zařazen do seznamu autorizovaných san. techniků a stává se členem cechu.  dále se :
 4. Každoročně se zúčastnit tzv. autorizace.

Praxe ne: (sanitovat i jiné provozy až po doložení 2 letém praxe)

 1. Registrace přes www.sanitacegastro.cz/registrace/
 2. Absolvování praktického semináře -  pořádaný cca 1x dva měsíce
 3. Absolvování  praktické části na svém provozu
 4. Přidělení nebo sehnání si  tzv. garanta ( vedoucí oblasti nebo někdo kdo má praxi alespoň 2 roky)
 5. Absolvování auorizace
 6. Složení praktické a teoretické zkoušky - pokud projde  bude zařazen do seznamu autorizovaných san. techniků jako AP (Autorizovaná provozovna) a stává se členem cechu. dále se:  Každoročně se zúčastní tzv. autorizace.
 7. Po uplynutí doby 2 let požádá o převedení z AP na právoplatného sanitačního technika, který může sanitovat i jiné provozy.

NEWSLETTER

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

RYCHLÝ KONTAKT

+420 724 252 055
info@sanitacegastro.cz